שירותי חשבות לחברות

הכנת דוח תזרים מזומנים, שירותי חשבונאות שכוללים הפקת תלושי שכר לעובדים, הנהלת חשבונות כפולה, הכנת דוחות כספיים ודוח התאמה למס.

ייעוץ משכנתאות

ייעוץ משכנתא, בניית תמהיל משכנתא, ליווי מלא. סוגי משכנתאות: חדשה, מחזור, הפוכה, הלוואה לכל מטרה.

ייעוץ במיסים

תכנון מס לחברות ועסקים.

החזרי מס שבח

מס שבח הינו מס המשולם בגין רווח שנוצר ממכירה של זכות במקרקעין. ניתן לקבל החזר מס שבח עד 6 שנים.

החזר מס הכנסה

החזר מס ניתן לקבל עד 6 שנים.