שחף משכנתאות ופיננסים הוקמה כדי לתת מענה לחברות, עסקים, שכירים ומשקי הבית, בכל התחום הפיננסי.
שנת 2020 הייתה שנה מאתגרת מאוד מהרבה בחינות, מבחינה כלכלית עסקים וחברות רבות נכנסו לסגר בהחלטת הממשלה שלא באשמתם ולא בשליטתם, כתוצאה מכך נגרם נזק כלכלי עצום לעסקים.
הפתרון שאנו מציעים לנתח את הפעילות העסקית של העסק והסביבה הכלכלית שבה הוא פועל על מנת ליעל ולחסוך משאבים כלכלים מיותרים.
תחילה יש לאתר בעסק בעיות שמונעות ממנו להגיע ליעדים אותם הציב לעצמו.
יש לבנות תוכנית עסקית שנתית הלוקחת בחשבון את האתגרים שהעסק צריך להתמודד איתם ולתת מענה לכל תרחיש אפשרי ודרכי פתרון.
בנוסף יש לבנות דוח תזרים מזומנים שלוקח בחשבון הכנסות צפויות, הוצאות קבועות, הוצאות משתנות, תשלומים לספקים, נותני שירותים, מוסדות ועובדים.
יש לבחון מסגרת אשראי המתאימה לפעילות העסק, במידת הצורך לקבוע פגישה עם הבנקים וחברות האשראי על מנת להשיג את התנאים הטובים ביותר שהעסק יכול לקבל.