שחף משכנתאות ופיננסים הוקמה כדי לתת מענה לחברות, עסקים, שכירים ומשקי הבית, בכל התחום הפיננסי.
שנת 2020 הייתה שנה מאתגרת מאוד מהרבה בחינות, מבחינה כלכלית עסקים וחברות רבות נכנסו לסגר בהחלטת הממשלה שלא באשמתם ולא בשליטתם, כתוצאה מכך נגרם נזק כלכלי עצום לעסקים.
הפתרון שאנו מציעים לנתח את הפעילות העסקית של העסק והסביבה הכלכלית שבה הוא פועל על מנת ליעל ולחסוך משאבים כלכלים מיותרים.
תחילה יש לאתר בעסק בעיות שמונעות ממנו להגיע ליעדים אותם הציב לעצמו.
יש לבנות תוכנית עסקית שנתית הלוקחת בחשבון את האתגרים שהעסק צריך להתמודד איתם ולתת מענה לכל תרחיש אפשרי ודרכי פתרון.
בנוסף יש לבנות דוח תזרים מזומנים שלוקח בחשבון הכנסות צפויות, הוצאות קבועות, הוצאות משתנות, תשלומים לספקים, נותני שירותים, מוסדות ועובדים.
יש לבחון מסגרת אשראי המתאימה לפעילות העסק, במידת הצורך לקבוע פגישה עם הבנקים וחברות האשראי על מנת להשיג את התנאים הטובים ביותר שהעסק יכול לקבל.

שירותי חשבות לחברות

הכנת דוח תזרים מזומנים, שירותי חשבונאות שכוללים הפקת תלושי שכר לעובדים, הנהלת חשבונות כפולה, הכנת דוחות כספיים ודוח התאמה למס.

ייעוץ משכנתאות

ייעוץ משכנתא, בניית תמהיל משכנתא, ליווי מלא. סוגי משכנתאות: חדשה, מחזור, הפוכה, הלוואה לכל מטרה.

ייעוץ במיסים

תכנון מס לחברות ועסקים.

החזרי מס שבח

מס שבח הינו מס המשולם בגין רווח שנוצר ממכירה של זכות במקרקעין. ניתן לקבל החזר מס שבח עד 6 שנים.

החזר מס הכנסה

החזר מס ניתן לקבל עד 6 שנים.

  • הרוקמים 26 בניין C קומה 4, חולון, ישראל